Tid: 27.11.2013 kl 08:30 Publisert: 27.11.2013

Nye miljøgifter i Norge: - leter vi på riktig sted og til riktig tid?

Samtidig som utslipp av tradisjonelle miljøgifter kommer under kontroll, tas stadig nye kjemikalier med egenskaper som miljøgifter i bruk, ikke minst i urbane strøk. Det tar ofte lang tid før uheldige miljøkonsekvenser oppdages.

Merk at Frokostseminaret denne gangen er i møterom CIENS Via, første etasje, CIENS bygningen, Forskningsparken, Blindern, ikke i CIENS Toppsenter denne gang.

Les programmet her (pdf).