Tid: 25.09.2019 kl 08:15 Publisert: 14.09.2019

Norske utslipp – hvor kommer de egentlig fra?

Norge, sammen alle land i verden, med unntak av USA, har signert Paris-avtalen. Denne ber alle parter om å jobbe for å oppnå målet om å begrense klimagassutslippene våre, utslipp som fører til global oppvarming.

Men hvordan har Norge gjort det så langt? På dette seminaret vil vi diskutere Norges utslipp i forskjellige sektorer og se på noen av suksessområdene og utfordringene fremover.

ciensfrokost250919.jpg

Tid og sted: Onsdag 25. september, 08:15 – 10:00, Forskningsparken, møterom Faros, 5.etg. Bygg H

Innledninger:

En gjennomgang av norske utslipp v/Robbie Andrew, CICERO, senter for klimaforskning.

Hvordan nå utslippsmålene? (En kort gjennomgang av Norges største samfunnsvitenskapelige prosjekt på klimamålene våre, PLATON) v/Klaus Mittenzwei

Hva må landbruket utfordres på? v/Klaus Mittenzwei, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Hva må transportsektoren utfordres på? v/Tanu Priya Uteng, Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Panelsamtale

Møteleder: Gunnell E. Sandanger, CICERO, senter for klimaforskning.

Frokostservering fra kl 08:15 - 08:30.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med gunnell.sandanger@cicero.oslo.no