Tid: 17.02.2016 kl 08:30 Publisert: 28.01.2016

Natur i byen - viktig for helse og velvære

Befolkningen vokser og stadig flere mennesker bor i byer. For å møte utfordringene med befolkningsvekst, transport og klimaendringer bygges det tett og konsentrert. Men greier vi da å ta vare på naturelementene i byen, alt fra trær og parker til grønne løkker og bekkedrag? Kanskje er byens blågrønne infrastruktur av naturelementer like viktig for folks helse og velvære som gode boliger og et rikt kulturliv?

CIENS frokostseminar onsdag 17. februar, kl. 08:30 – 10:00 med lett frokost fra kl. 08:15.

Sted: Forskningsparken, Blindern, Oslo. NB merk: Møterom Hagen 1+2.

Merk: Presentasjonene fra seminaret er vedlagt her som pdf.

Program:

Kontaktperson: erik.framstad@nina.no

Vel møtt!!!