Tid: 14.05.2019 kl 18:30 Publisert: 06.05.2019

Miljødebattene - Syklister som "hater" bilister. Og motsatt

Hvordan skal bilister, syklister og fotgjengere dele veien i Oslo? Kom på vår andre miljødebatt 14. mai.

Miljødebattene er en serie på seks debatter der CIENS og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 tar opp temaer som engasjerer Oslos innbyggere.

Oslo har som målsetning at sykkelandelen skal øke til 25% innen 2025. Det må til både for å nå klimamålene og for å unngå lange køer. Likevel er konfliktnivået høyt mellom disse gruppene. Begge mener den andre tar for lite hensyn. Hvordan skal vi dele veien i Oslo. Og hvor skal de stakkars fotgjengerne gjøre av seg?

Sted og tid: VippaOslo, Akershusstranda 25, 0150 Oslo, tirsdag 14. mai, klokken 18:30 - 20:00

Seminaret vil bli streamet via denne Facebooksiden,
https://www.facebook.com/CIENSNorway/

Program

Møte- og debattleder: Ingerid Salvesen

18:30     Velkommen

El-sykkel, en trussel for trafikksikkerheten? Aslak Fyhri, Forsker 1, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Minidebatt
Morten How Lode, ivrig jobbsyklist og blogger / Egil Pauslen, yrkessjåfør i Oslo i 44 år de siste 20 som bussfører.

Samspill mellom syklister, bilister og andre - Torkel Bjørnskau, Forskningsleder, Transportøkonomisk (TØI)

Planlegger vi riktig infrastruktur for sykkel?  - Tineke de Jong, Forsker, Transportøkonomisk (TØI)

Paneldebatt
Rune Gjøs, divisjonsdirektør i bymiljøetaten, Oslo kommune
Mats Mikael Larsen, fagsjef, Syklistenes landsforbund
Camilla Ryste, kommunikasjonssjef, NAF
Tanja Loftsgarden, sjefsingeniør, Statens Vegvesen
Forsker (TØI) TBC

20:00     Slutt