Tid: 30.10.2019 kl 18:00 Publisert: 16.10.2019

Miljødebattene - Styrtregn i Oslo - hvordan holder vi føttene tørre?

Været blir våtere og villere, og byen blir tettere. Hva betyr det for vannet i byen og for oss? Kan vi akseptere at kjelleren av og til oversvømmes og det hender at det er badeforbud på Sørenga om sommeren? Hvordan må en gate, en skolegård eller din hage se ut for å ta opp mest mulig vann? Hvor mye er samfunnet villig til å betale for overvannshåndtering og kan et overvannsgebyr hjelpe?

Klimaendringene banker på døra og vi må tilpasse oss! Bli med på diskusjonen.

miljødebattene-301019.jpg

Tid og sted: Onsdag 30. oktober, Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Program

Møte- og debattleder: Ingerid Salvesen

18:00 - 18:05 Velkommen. Representant fra Oslo Miljøhovedstad 2019

18:05 - 18:15 Det dyrebare regnet. Anita Verpe Dyrrdal, forsker, Meteorologisk Institutt (MET)

18:15 - 18:25 Overvann - alle må bli med. Isabel Seifert-Dähnn, seniorforsker, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

18:25 - 18:35 Med føttene i vann: Murgårder og overflatevann er ikke bare negativt Anne-Cathrine Flyen, sivilarkitekt og forsker, Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)

18:35 - 19:30 Paneldiskusjon
Yvona Holbein, Overvannskoordinator, Plan og Bygningsetaten, Oslo Kommune.
Jon Berge, informasjonsdirektør i IF
Carsten Phil, forbruker- og kommunikasjonssjef, Huseierne TBC, OBOS
Isabel Seifert-Dähnn, seniorforsker, NIVA

19:30 Slutt

Oslo kommune har invitert CIENS til å arrangere seks debattmøter i løpet av miljøhovedstadsåret. Møtene skal ta tak i miljødebatter der engasjementet allerede er stort blant Oslos innbyggere. Formålet er å bidra med kunnskap og forskning som kan gjøre diskusjonene om klima- og miljøtiltak rikere og mer opplyste.

Klikk her for å lese mer og se arrangementer som CIENS og CIENS-medlemmene arrangerer under Miljøhovedstadsåret 2019.

Deltakelse på seminaret er gratis. Spre gjerne denne invitasjonen til flere. Ingen registrering er påkrevd, men du kan melde din interesse via Facebook. Registrerer du din deltakelse på Facebook, vil du også bli varslet om eventuelle oppdateringer av programmet, https://www.facebook.com/events/755392151581254/.

Seminaret vil bli streamet via CIENS sin Facebookside. https://www.facebook.com/CIENSNorway/