Tid: 19.06.2019 kl 18:30 Publisert: 19.06.2019

Miljødebattene - Kampen om bytrærne

Oslofolk engasjerer seg for å bevare og for å fjerne bytrær. Hvor viktig er bytrærne? Burde vi ikke kunne ofre noen av dem for fremkommelighet, sol og utsikt? Eller har de så stor verdi for felleskapet at de bør bevares? Møt opp for å delta i diskusjonen

bytrær-190619.jpg
📷 NINA

Sted og tid: Skatten, 19. juni 2019, klokken 18:30 - 20:00.

Deltakelse på seminaret er gratis og krever ingen påmelding!

Seminaret vil bli streamet via CIENS sin Facebook-side, https://www.facebook.com/CIENSNorway/

VANDRING FØR DEBATTEN

17:00 - 18:00 I forkant av debatten vil det bli arrangert en vandring for å se på bytrær. Møt opp utenfor Skatten og bli med!

Tore Næss (Norsk Trepleieforum) og Anders Often (Norsk institutt for naturforskning) 

PROGRAM

Møte- og debattleder: Ingerid Salvesen

18:30 - 18:35 Velkommen og kort intro, Rikke Dahl Monsen, programansvarlig Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

18:35 - 19:05 HVORFOR BYTRÆR?

Intet fortau uten gatetrær, Rainer Stange, Landskapsarkitet, (Dronning Landskap) 

Økonomisk verdi av bytrær, David Barton, økonom (Norsk institut for naturforskning) 

HVORFOR IKKE BYTRÆR?  

Bytrær tar plass, er dyre og til sjenanse - Planleggingsutfordringer med bytrær, Kristian Larsen, avdelingsleder (PBE, Oslo Kommune)

Dem der roper høyest - kampen om plassen i gata, Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt (LINK Arkitektur Landskap) og Sunniva F. Meyer, forsker  (Transportøkonomisk Institutt)

19:05 - 19:40 DEBATT: Hvordan bytrær og for hvem?

Rainer Stange (Dronning Landskap)

Tore Næss (Norsk Trepleieforum)

Kristian Larsen (PBE Oslo Kommune)

Hanne Johnsrud (LINK Arkitektur Landskap)

Helene Figari (NINA)

19:40 - 20:00 Spørsmål fra publikum 

20:00 Slutt

--------------------------------

Oslo kommune har invitert CIENS til å arrangere seks debattmøter i løpet av miljøhovedstadsåret. Møtene skal ta tak i miljødebatter der engasjementet allerede er stort blant Oslos innbyggere. Formålet er å bidra med kunnskap og forskning som kan gjøre diskusjonene om klima- og miljøtiltak rikere og mer opplyste.