Tid: 26.03.2019 kl 18:30 Publisert: 05.03.2019

Miljødebattene: Er fortetting et effektivt klima og miljøtiltak?

Oslo trenger flere boliger og mindre trafikk. Da må vi bo tettere og i nærheten av kollektivknutepunkt. Men hvor tett er tett nok? Og hvor går grensen mellom vekst og grønt? Over hele Oslo danner folk lokale aksjonsgrupper mot utbyggings- og fortettingsplaner.

ciens-oslomijohovedstad-logo.jpg
📷 Krister Sørbø / CICERO

Sted og tid: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo, 26. mars 2019, kl. 18:30-20:30.

Program

Møte- og debattleder: Ingerid Salvesen

18:30 Velkommen

Den fortettede byen - pluss og minus Professor Per Gunnar Røe (UiO)

Beboer duell Per Anker-Nilsen (Beboer på Smestad) og "navn kommer"

Hva slags styring og lederskap fremmer klimavennlig fortetting og grønn mobilitet? Forsker Trond Vedeld (NIBR)

Sosiale aspekter ved fortetting Forskningsleder Susanne Nordbakke (TØI)

Panledebatt

Ellen de Vibe, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Jon Holm, Beboeraksjonen i Oslo

Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling, OBOS

Frederica Miller, Gaia Arkitekter

Spørsmål og innspill fra deltakerne i salen

20:00 Slutt  

Programmet vil bli oppdatert etterhvert som innledere og debattanter blir bekreftet.

Seminaret vil bli strømmet fra denne siden.

Arrangementet er gratis og krever ingen egen påmelding.

 

Velkommen!