Tid: 18.09.2019 kl 18:30 Publisert: 19.06.2019

Miljødebattene - Er det plass til bilen i Oslo?

Oslo skal bli mer klimavennlig. Bompenger som virkemiddel for å redusere biltrafikken, øke tilgangen til kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende er hete poteter foran valget i september. Skal vi nå klimamålene, må utslipp fra veitrafikk være null i 2050. Men folk må fremdeles komme seg rundt i byen. Hva blir bilens plass i byen etter valget? Hva sier forskerne og hva mener byens innbyggere?

CIENSdebattmote-180919.jpg
📷 Krister Sørbø / CICERO

Tid: 18 september 2019, 18:30 – 20:00

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

 --------------------------------

Oslo kommune har invitert CIENS til å arrangere seks debattmøter i løpet av miljøhovedstadsåret. Møtene skal ta tak i miljødebatter der engasjementet allerede er stort blant Oslos innbyggere. Formålet er å bidra med kunnskap og forskning som kan gjøre diskusjonene om klima- og miljøtiltak rikere og mer opplyste.