Tid: 18.09.2019 kl 18:30 Publisert: 19.06.2019

Miljødebattene - Er det plass til bilen i Oslo?

Oslo skal bli mer klimavennlig. Bompenger som virkemiddel for å redusere biltrafikken, øke tilgangen til kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende er hete poteter foran valget i september. Skal vi nå klimamålene, må utslipp fra veitrafikk være null i 2050. Men folk må fremdeles komme seg rundt i byen. Hva blir bilens plass i byen etter valget? Hva sier forskerne og hva mener byens innbyggere?

CIENSdebattmote-180919.jpg
📷 Krister Sørbø / CICERO

Tid: 18 september 2019, 18:30 – 20:00

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

PROGRAM

(Tidspunktene er ca.tider)

MØTELEDER:

18:30 Velkommen, ved møteleder Ingerid Salvesen

18:35 30 år med Oslopakker. Hva nå? Kjell Werner Johansen, assisterende direktør, Transportøkonomisk institutt (TØI)

18:42 Bil i sentrum - Minidebatt. Kjetil Eriksen, tømrermester, Tømrermester Kjetil Eriksen AS, og
Erik Karlsen, Ruseløkka Skillebekk Beboerforening

18:52 Bylufta blir bedre - men tåler ikke flere biler. Britt Ann K. Høiskar, forskningsdirektør,
NILU - Norsk institutt for luftforskning

19:00 Bilen versus hva? Aud Tennøy, forskningsleder,
Transportøkonomisk institutt (TØI)

19:07 Paneldiskusjon om bilens rolle i lavutslippsbyen.
Heidi Sørensen, direktør, Klimaetaten i Oslo kommune,
Camilla Ryste, kommunikasjonssjef, NAF,
Silje Ask Lundberg, Naturvernforbundet,
Aud Tennøy, Transportøkonomisk institutt (TØI),
Lars Böcker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,

----------------------------------------

Oslo kommune har invitert CIENS til å arrangere seks debattmøter i løpet av miljøhovedstadsåret. Møtene skal ta tak i miljødebatter der engasjementet allerede er stort blant Oslos innbyggere. Formålet er å bidra med kunnskap og forskning som kan gjøre diskusjonene om klima- og miljøtiltak rikere og mer opplyste.