Tid: 01.03.2017 kl 08:30 Publisert: 13.01.2017

Mellom kunnskap og politikk for bærekraftige byer

Synet på urbanisering har endret seg vesentlig over tid og varierer på tvers av fag og politikk, disipliner og sektorer. En ‘grønn by’ eller ‘bærekraftig byutvikling’ er ikke lenger selvmotsigende.

CIENS-frokost-010317.jpg

I UrbaKnow-prosjektet vurderer vi hvilken rolle kunnskap spiller for dette bypolitiske skiftet: Hvilken kunnskap gjelder for hvordan utfordringer defineres og for hvilke løsninger som velges? Hvordan håndteres brytninger mellom ulike fagtradisjoner, og hvilke mekanismer brukes for å avveie ulike hensyn i byutviklingen?

Kontaktperson: vivill.vinsrygg@toi.no