Tid: 31.01.2019 kl 08:15 Publisert: 16.01.2019

Luftforurensning i Kina og Øst-Asia: Helse, Samfunn og Politikk

Det er bare 6-7 år siden at det kinesiske ordet for «smog» erstattet «tåke» i den dagligdagse tale om stadig tilbakevendende grå himmel over Beijing og andre store byer. Mye er skjedd siden, både når det gjelder kinesiske myndigheters politikk for å løse problemet og i samfunnets forståelse av hva luftforurensning gjør med helse og klima.

CIENSfrokost-310119.jpg

I dette seminaret diskuterer tre forskere hvordan luftforurensning har utviklet seg i regionen, hvorfor vi trenger mer fokus på tiltak i fattige landområder. Hva kan vi egentlig forvente fremover når det gjelder å løse de store miljøproblemene som Kina og Øst-Asia står overfor, og som har betydelige globale ringvirkninger?

Sted og tid: CIENS toppsenter, torsdag 31. januar, klokken 08:30 - 10:00 (frokost serveres fra kl 08:15)

Program - Presentasjonene er vedlagt som pdf

Luftforurensning som game changer i Kina, Mette Halskov Hansen, UiO

Luftforurensning i Kina og Øst-Asia - utvikling og status, Cristina Guerreiro, NILU

Husholdningsenergi – den glemte kilden til luftforurensning og sykdomsbyrde i Kina, Kristin Aunan, CICERO

Seminaret vil bli strømmet via CIENS sine Facebooksider: https://www.facebook.com/CIENSNorway/

Oppdatert 1. februar