Tid: 28.02.2018 kl 08:30 Publisert: 23.01.2018

Luftforurensing på reiser i by - Hva er beste reisealternativ?

Hvordan man ferdes i trafikken og hvilken reisemåte man velger kan være avgjørende for hva og hvor mye luftforurensning man blir eksponert for. Hva er det beste alternativet; sitte i egen bil, sykle eller gå eller reise kollektivt under bakken? Eller kanskje over bakken er bedre? På Transportøkonomisk institutt (TØI) har vi forsøkt å finne svar på hva man blir eksponert for av luftforurensning på reisene våre i byen.

ciensfrokost-280218.jpg

CIENS frokostseminar onsdag 28. februar, kl 08:30 – 10:00, CIENS toppsenter, Forskningsparken. Lett frokost serveres fra kl 08:15.

Program

Kontaktperson: vivill.vinsrygg@toi.no