Tid: 25.09.2018 kl 19:30 Publisert: 05.09.2018

Løsningspils - 9 forskere, 9 løsninger

Hvilke løsninger på ulike samfunnsutfordringer kan forskningen by på? CIENS-forskerne stiller uten begrensninger når de skal presentere innsiktsfulle, originale, og oppsiktsvekkende løsninger på noen av de store miljø- og klimautfordringene vi har i norske byer i dag.

undefinedMerk at tidspunktet er endret til 19:30.

PROGRAM:

  1. Er investorer viktigere enn politikere i det grønne skiftet? Kristina Alnes, CICERO
  2. CO2-gjenvinning i nytt lys Eirik Mydske Thoresen, Kjemisk institutt, UiO
  3. Byutvikling, en lowtech klimaløsning – ikke sant? Maja Karoline Rynning, TØI
  4. Endre plan- og bygningsloven for å bedre utslippsreduksjon Hege Hofstad, NIBR/OsloMet
  5. Når 83 måter å beskrive vedfyring løser et luftkvalitetsproblem Susana Lopez-Aparicio, NILU
  6. Slik får du en mer energieffektiv bolig med små grep Anne Cathrine Flyen, NIKU
  7. Vannklok – hvor som helst Anita Verpe Dyrrdal, MET
  8. Overvann – mer enn bare vann Isabel Seifert Dähn, NIVA
  9. Styrket norsk vannforvaltning; hvor ligger løsningen? Audun Ruud, NINA

Arrangementet er en del av Forskningsdagene. For mer info se: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-1618