Tid: 26.09.2019 kl 19:30 Publisert: 14.09.2019

Løsningspils - 9 forskere, 9 løsninger

Hvilke løsninger på ulike samfunnsutfordringer kan forskningen by på? CIENS-forskerne stiller uten begrensninger når de skal kort presentere 9 innsiktsfulle, originale, og oppsiktsvekkende løsninger på noen av de store miljø- og klimautfordringene vi har i norske byer i dag.

løsningspils260919.jpg

Tid og sted: Torsdag 26. september, 19:30 - 22:00, Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Program

Konfransier: Kristin Halvorsen, direktør, CICERO

1. Petter Christiansen, TØI: «Parkeringsrestriksjoner – et alternativ til bompenger for å begrense trafikken i byområder?»

2. Helga Therese Tilley Tajet, MET: «Synes du det har regnet mye i det siste? Vår nye tjeneste for klimadata gjør at du enkelt kan finne ut nøyaktig hvor mye.»

3. Sondre Meland, NIVA: «Kan rensedammer bidra til biologisk mangfold?»

4. David Barton, NINA: «Bynatur og overvannsgebyr som blågrønne løsninger på ‘klimaskam’?»

5. Jana Sillmann, CICERO: «Hvordan bedre sesongvarsler kan bidra til mer bruk av fornybar energi». (Presentasjonen vil bli holdt på engelsk).

6. Annika Haugen og Maja Granberg, NIKU: «Kulturarven og klimaet i norske byer – hvordan kan fortiden bidra til fremtidens løsninger?»

7. Trond Vedeld, NIBR/OsloMet: «Samskapende lederskap – en forutsetning for klimaomstilling i by?»

8. Kjetil Lysne Voje, UiO: «Naturen i endring: Evolusjon på høygir»

9. Hilde Uggerud, NILU: «Visste du at roteskuffen din kan være et skattkammer?»

Til slutt kommer alle forskerne opp på scenen, og det blir mulighet for å stille spørsmål fra salen.

Ingen registrering er påkrevd, men du kan melde din interesse via Facebook. https://www.facebook.com/events/444240939706373/ Spre gjerne denne invitasjonen til flere.

Seminaret vil bli streamet via CIENS sin Facebookside, https://www.facebook.com/CIENSNorway/

Løsningspilsen arrangeres av CIENS som del av Forskningsdagene 2019. Inngang til Kulturhuset er gratis - velkommen!