Tid: 29.08.2013 kl 10:00 Publisert: 29.08.2013

Kunnskap/syntesesenter på miljøområdet

Mengden forskning på miljøområdet øker. Kunnskapsoppsummeringer er viktig for at kunnskapen skal kunne tas i bruk. Målet med seminaret er å få inspirasjon og diskutere om tiden er inne til å etablere et kunnskapssenter/ syntesesenter på miljøområdet og hvordan det bør organiseres.

Program:

10.00: Åpning. Kunnskapssynteser som en del av virksomheten i CIENS

10.10: Betydningen av å syntetisere kunnskap - hvordan brukes EEAs synteser? v/Peter Kristensen, European Environment Agency (EEA)

10.35: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - formål, organisering og erfaringer – gode råd ved etablering av et eventuelt syntesesenter på miljøområdet. v/direktør Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

11.00: Hvordan jobber FNs klimapanel (IPCC)? v/Jan Fuglestvedt, CICERO

11.15: Kaffepause

11.30: Utfordringer når kunnskap skal oppsummeres og formidles v/ Jon L. Fuglestad, Artic Monitoring and Asessment Programme (AMAP)

11.45: Tiltakskatalog.no - et nettsted med synteser på området transport, miljø og klima. v/redaktør Marika Kolbenstvedt, TØI

12.00: Hva slags kunnskap har miljøforvaltningen behov for og hvordan bør et eventuelt kunnskapssenter/syntesesenter organiseres? Synspunkter fra forvaltningen. Diskusjon.

12.45: Lunsj

Velkommen!

Last ned programmet her.

Seminaret arrangeres av en arbeidsgruppe nedsatt av CIENS.

Kontaktperson: Harald Aas, ha@toi.no