Tid: 01.11.2017 kl 08:30 Publisert: 17.10.2017

Kortreist kvalitet

- hva betyr egentlig omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?

ciensfrokost-011117.jpg

I august 2016 leverte CICERO, Civitas og Insam en rapport på oppdrag fra KS om hva omstilling til et lavutslippssamfunn betyr for kommunesektoren. ”Kortreist kvalitet”, avspeiler hovedanbefalingene. Disse er knyttet til det potensialet som kvalitativt gode lokalsamfunn har i omstillingen til et samfunn med radikalt mindre klimagassutslipp. Eivind Selvig, Hege Westskog og Reidun Mygland har vært med på å utarbeide rapporten. De vil gi oss innsikt i hvordan dette arbeidet kan danne grunnlag for kommunesektorens utvikling av strategier for omstilling.

CIENS frokostseminar onsdag 1. november kl 08:30 – 10:00 i CIENS toppsenter med lett frokost fra kl 08:15.

Program

Kontaktperson: erik.tollefsen@cicero.oslo.no