Tid: 15.04.2015 kl 08:30 Publisert: 13.02.2015

Kompakt byutvikling: Hovinbyen – tett, grønn og bærekraftig?

Seminar om Oslos største byutviklingsområde.

ciensfrokost-150415-promo-3.jpg Invitasjon til frokostseminar om Hovinbyen som er Oslos største byutviklingsområde, 15. april, 08:30 i CIENS toppsenter.
Invitasjon til frokostseminar om Hovinbyen som er Oslos største byutviklingsområde, 15. april, 08:30 i CIENS toppsenter.

Begrepet «Hovinbyen» ble første gang introdusert i forslag til Kommuneplan, Oslo mot 2030, som lå ute på høring før sommeren 2014. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 27 000 nye boliger og 2,5 millioner m2 næringsareal. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.

En strategisk plan for Hovinbyen er ventet på høring i juni og skal være politisk behandlet i løpet av 2015.

Tid og sted: Onsdag 15. april, 08:30-10:30,
CIENS toppsenter, Forskningsparken

Knutepunktsutvikling har lenge vært et ideal i kompakt byutvikling, og framheves også i regjeringens nye planretningslinje som kom høsten 2014. Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser.

Hvilke dilemmaer og effekter – både ønskede og uforutsette – har dagens norske byutvikling på sosial og miljømessig bærekraft?

Kompakt byutvikling, Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Hvordan sikre at kommunale arealplaner blir gjennomført? Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

Strategisk plan for Hovinbyen, Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Hovinbyen, Oslo kommune

Sykkelens rolle i den helhetlige byplanleggingen, Tineke de Jong, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Boligutvikling med bykvalitet. Tett, trivelig og tilgjengelig? Elin Børrud, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Folkehelse: vitalisering av byutviklingens sosiale dimensjon? Hege Hofstad, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Påmelding: På grunn av frokostservering fra klokken 08:15 er det påmelding til seminaret her.

Last ned invitasjonen i pdf her.

Les oppsummeringen av seminaret her.