Tid: 11.05.2016 kl 08:30 Publisert: 14.04.2016

Knutepunktutvikling i Østlandsregionen

- lokal byutvikling, regional samordning eller statlig premissgiving?

CIENS frokostseminar onsdag 11. mai, kl 08:30 - 10:00 med servering av lett frokost fra 08:15

Sted: CIENS toppsenter, Forskningsparken.

Seminaret søker å belyse samspillet mellom kommune, regionale planmyndigheter og statlige etater; hva er utfordringer i flernivåstyring sett fra de respektive aktørene?

Vi ønsker velkommen til diskusjon rundt denne tematikken med et konkret fokus på knutepunktutvikling i en intercitykontekst.

Program

  • Velkommen, Hilde Lorentzen, instituttleder, NIBR, HiOA
  • Styringsutfordringer ved knutepunktutvikling, Gro Sandkjær Hanssen og Heidi Bergsli, forskere, NIBR, HiOA
  • Mot ein nasjonal bypolitikk – statens ansvar og koordinering av sektorinteresser, Bård Vegar Solhjell, Stortingsrepresentant, SV
  • Hvordan forholder ROM Eiendom seg til kommunens mål og regional plan, Connie Nyhaven, prosjektsjef, ROM Eiendom
  • Realisering av regionale areal- og transportplaner, sett fra et fylkesovergripende ståsted, Grethe Salvesvold, fagsjef, Osloregionen
  • Hvilket handlingsrom har kommunen? Anne Holten, plansjef, Oppegård kommune

Påmelding (av hensyn til frokostservering. Frist: 6. mai)

Kontaktperson: heidi.bergsli@nibr.hioa.no