Tid: 30.10.2019 kl 08:30 Publisert: 16.10.2019

Klima og naturmangfold - motsetninger eller vinn-vinn?

Hvordan bruker vi landområdene våre i Norge, og hvordan prioriteres det mellom infrastruktur til transport, matjord, energiproduksjon og bevaring av naturmangfold? Dette er spørsmål vi skal se på den 30. oktober.

ciensfrokost-30102019 Klima og naturmangfold.jpg

I sommer kom FNs spesialrapport på land og klima. Landrapporten viser at 70% av ikke is-dekkede landarealer er påvirket av mennesker på globalt nivå. Landområder er under press fra utbygging av infrastruktur til transport og boliger, matproduksjon, energiutbygging, klimaendringer med mer. Landrapporten viser hvordan ulike måter å planlegge og bruke land på, og samarbeid mellom land, kan bidra til å øke eller å redusere sannsynligheten for å overstige 1,5 graders global oppvarming.

Et par måneder før landrapporten kom naturmangfoldsrapporten, som gjør opp status for det biologiske mangfoldet på globalt nivå. Hvordan står det egentlig til med det biologiske mangfoldet her til lands – og er det viktig for oss?

Program

Klima og land: I dag og i fremtiden. Bjørn Samset, seniorforsker, CICERO

Bruken av land i Norge – hvordan ligger vi an? Hvor viktig er diskusjonen om f.eks. matsikkerhet i Norge? (Innledningen blir på engelsk). Anne Sophie Daloz, seniorforsker, CICERO

Hvordan påvirker klimaendringene naturen i Norge? Jarle Werner Bjerke, seniorforsker, NINA

Klimatiltak og tiltak for tilpasning: Hvordan påvirker slike tiltak naturen og finnes det vinn-vinn-løsninger for klima og naturmangfold? Erik Framstad, seniorforsker, NINA

Panelsamtale

Seminaret er også publisert på våre Facebooksider, https://www.facebook.com/events/2447857982203391/

Seminaret vil bli strømmet via CIENS sine Facebooksider: https://www.facebook.com/CIENSNorway/

CIENS arrangerer under Miljøhovedstadsåret 2019.