Tid: 22.11.2017 kl 08:30 Publisert: 01.11.2017

Klima og forurensninger i Arktis – hva er status og utvikling?

I dette frokostseminaret setter Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) fokus på de seneste resultatene om miljøet i Arktis.

AMAP er en av de vitenskapelige arbeidsgruppene i Arktisk Råd. AMAP har i 25 år engasjert forskere for å skrive og levere høykvalitetsrapporter om tilstand og utvikling på forurensning og klima sirkumpolart i Arktis. Arktisk Råds ministermøter er oppdragsgiver for AMAP, men resultatene rapporteres og brukes av f.eks. Stockholm- og Minamatakonvensjonene, Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning og IPCC. Til ministermøtet i år leverte AMAP fem store assessments på nye miljøgifter i Arktis, endringer i Arktis kryosfære og tilpasninger til Arktiske endringer. Seminaret vil presentere AMAPs arbeide og resultater fra årets assessments til Arktisk Råd.

CIENS frokostseminar onsdag 22. november kl 08:30 – 10:00 i CIENS toppsenter med lett frokost fra kl 08:15.

Program med lenker til presentasjonene

0830 AMAP- kunnskapsleverandør om Arktisk klima og forurensning. v/Jon L. Fuglestad, Acting Executive Secretary, AMAP

0850 Changes in Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic. v/Ketil Isaksen, klimaforsker, Met.no

0910 Adaptation Actions for a Changing Arctic. v/Bob Van Oort, seniorforsker, CICERO – senter for klimaforskning

0930 Nye miljøgifter i Arktis. v/Roland Kallenborn, Professor, NMBU

0950 Oppsummering og veien videre for AMAP v/ Marianne Kroglund, AMAP Chair

Vel møtt!

Kontaktpersoner:

inger.utne@amap.no / jon.fuglestad@amap.no