Tid: 05.12.2019 kl 18:30 Publisert: 05.12.2019

Kan klimautfordringene løses med hva vi spiser?

Oslo innfører kjøttfrie skolemåltider og byrådet vil halvere kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner. Hva med dine kjøttmåltider, må de også kuttes? Hvis Oslos innbyggere endrer til en mer klimavennlig diett, hva vil det bety for byens utslipp? Matsvinn står for åtte prosent av de globale klimagassutslippene og å redusere matsvinn er et viktig klimatiltak du selv kan gjøre. Men hvem har egentlig ansvaret når vi skal spise mer klimavennlig og redusere matsvinnet? Og hva skal til for å endre folks matvaner? Har våre middagsvaner en smitteeffekt på andre personlige klimavalg?

miljødebattene-051219.jpg

Ingen registrering er påkrevd, men du kan melde din interesse via Facebook. Registrerer du din deltakelse på Facebook, vil du også bli varslet om eventuelle oppdateringer av programmet.

Dato:     Torsdag 5. desember, 18:30 - 20:00
Sted:     Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo 

Program

Møte- og debattleder: Ingerid Salvesen

18:30 - 18:35  Velkommen ved Representant fra Oslo Miljøhovedstad 2019

18:35 - 18:45  Kloden har mat nok til alle

                       Direktør Kristin Halvorsen, CICERO Senter for Klimaforskning

18:45 - 18:55  Kosthold og klima - hva betyr dine middagsvaner?

                       Seniorforsker Bob van Oort, CICERO Senter for Klimaforskning

18:55 - 19:05  Atferdsøkonomi i praksis: Bedre ubevisste valg av klimavennlig mat            

                       Knut Ivar Karevold, psykolog, leder for institutt for Klimapsykologi og Klimapsykologene

19:05 - 20:00  Paneldiskusjon

                       Bob van Oort, seniorforsker, CICERO

                       Signe Nyhuus, Divisjonsdirektør - Bymiljøetaten, Oslo Kommune

                       Dag Henning Reksnes, Direktør, MatPrat

                       Christoffer Ringnes Klyve, Nestleder, Fremtiden i våre hender

20:00              Slutt

Seminaret vil bli streamet via CIENS sin Facebookside.

Deltakelse på seminaret er gratis og krever ingen påmelding. Spre gjerne denne invitasjonen til flere.

Oslo kommune har invitert CIENS til å arrangere seks debattmøter i løpet av miljøhovedstadsåret. Møtene skal ta tak i miljødebatter der engasjementet allerede er stort blant Oslos innbyggere. Formålet er å bidra med kunnskap og forskning som kan gjøre diskusjonene om klima- og miljøtiltak rikere og mer opplyste.