Tid: 19.03.2013 kl 08:30 Publisert: 19.03.2013

Kampen om vannet - samarbeid eller konflikt

FN-vanndagen-2013-logo.jpg

Vann er en knapp ressurs. Forvaltning av vannet må ta hensyn til mange ulike behov og interesser. Dette gir muligheter for og krever samarbeid mellom brukerinteressene.

Bli med på markeringen av Verdens vanndag 2013 tirsdag 19. mars 2013 i CIENS!

FN har utpekt 2013 som året for vannsamarbeid. Samarbeid er avgjørende for å finne balansen mellom ulike behov og prioriteringer og for å dele ressursen rettferdig. Samarbeid innen vannområdet krever en tverrfaglig tilnærming som må ta hensyn til kulturelle, vitenskaplige, religiøse, sosiale, politiske, lovmessige, institusjonelle og økonomiske faktorer.

Konferansen vil sette fokus på hvordan norske miljøer bidrar til ”vannsamarbeid” i utviklingsland. Vi vil også se på hvordan samarbeid mellom norske myndigheter og brukerinteresser løser våre nasjonale utfordringer, spesielt etter kravene i EUs vanndirektiv.

Last ned hele programmet her.