Tid: 29.01.2020 kl 08:30 Publisert: 15.01.2020

Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og erfaringer fra tidligere forskning

CIENS og Include inviterer til frokostseminar.

ciensfrokost-290120.jpg

Årets første Frokostseminar vies det nyopprettede FME Samfunn: Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling. Først vil senterleder presentere Include sine ambisjoner, planer og potensielle utfordringer. Deretter vil tre av forskerne tilknyttet Include dele sine erfaringer og refleksjoner rundt tre Includes tematiske områder: energisystemer, steder i endring (inkludert folks hjem, transport og arbeidsliv), og kommunen som endringsaktør.

Seminaret avsluttes med en paneldebatt der også publikum inviteres inn i samtalen.

Dato: Onsdag 29. januar, 08:30 - 10:00 (frokost fra kl. 08:15)

Sted: Forskningsparken, møterom Faros, 5. etg. Bygg H

Program

08:15 - 08:30     Lett frokost

08:30 - 08:45     Forskningssenteret Include: Det rasjonale, planer og potensielle utfordringer, Tanja Winther, SUM, UiO og leder for Include

08:45 - 09:00     Historiske linjer i norsk strømpolitikk og reguleringer: drivere og utfordringer, Per Ove Eikeland, Fridtjof Nansens Institutt

09:00 - 09:15     Er arbeidslivet en nøkkel til lavutslippssamfunnet? David Jordhus-Lier, Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

09:15 - 09:30     Byvekstavtaler: Hvordan skape aksept for omstillingstiltak som berører flere styringsnivåer? Anders Tønnesen, TØI

09:30 - 10:00     Paneldebatt. Ordstyrer Vebjørn Bakken, UiO:Energi

Seminaret er også publisert på våre Facebooksider, https://www.facebook.com/events/779497569234779/ og vil bli strømmet via CIENS sine Facebooksider, https://www.facebook.com/CIENSNorway/

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)