Tid: 28.01.2019 kl 08:30 Publisert: 18.01.2019

Idemyldringsworkshop: MILJØFORSK og KLIMAFORSK

CIENS arrangerte 15/1 et internt seminar for å informere om viktige endringer i Forskningsrådets søknadsprosess, samt sentrale føringer i de to KLIMAFORSK utlysningene og MILJØFORSK utlysningen.

Presentasjonene fra seminaret finnes her. Flere deltagere ønsket mulighet for prosjektidémyldring med andre CIENS forskere. Idemyldringsworkshopen har derfor som formål å medvirke til flere CIENS-søknader, dvs. søknader med flere CIENS partnere i konsortiet, og allment til bedre søknader. Idemyldringsworkshopen 28/1 forutsetter ikke deltagelse den 15/1, men at du har satt deg rimelig godt inn i utlysningene av interesse. Vi oppfordrer forskere med prosjektideer eller embryoer til idéer å presentere disse.

08.15 – 08.30: Frokost serveres.

08.30 – 08.40: Velkommen og foreslått opplegg.

08.40 – 10.00: Idemyldring

- Idemyldring/pitching for prosjektkonsept. Inndeling i bord basert på temapreferanse under hhv. MILJØFORSK (6 temaer), KLIMA-FRI (1) , KLIMA-OMSTILLING (3 temaer). Deltagere anmodes om å forberede en mikro-pitch, dvs. en kortfattet prosjektide for et prosjekt der deltagelse fra andre CIENS medlemmer er ønskelig. NB. Kun muntlig presentasjoner. En pitch bør derfor inneholde begge disse deler; prosjektets tematikk og ønsket kompetanse fra andre tilstede. Alternativt kan et embryo til en prosjektidé presenteres.

Påmelding seinest torsdag den 24/1 her pga. begrenset plass og bestilling av mat.