Tid: 04.03.2020 kl 08:30 Publisert: 25.02.2020

Hvordan få til god by- og tettstedutvikling?

De senere årene har det vært jobbet systematisk med byutvikling og byvekstavtaler i de største norske byene. Men hva med små og mellomstore byer – og tettsteder? Hvordan kan disse være attraktive for folk og næringsliv, og hvordan kan de få til gode prosesser og stedsutvikling? Er det deres tur nå?

frokostsem-040320.jpg

Tid og sted: Onsdag 4. mars, 08:30 - 10:00 (frokost fra kl. 08:15), Forskningsparken, møterom Faros, 5. etg. Bygg H

Program

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling. Resultater fra et forskningsprosjekt v/forsker Anders Tønnesen, Transportøkonomisk institutt

Korte rapporter fra hvilke problemstillinger man jobber med i små og mellomstore byområder/tettsteder:

Spørsmål og diskusjon

Seminaret er også publisert på våre Facebooksider, og vil bli strømmet via CIENS sine Facebooksider,