Tid: 06.06.2013 kl 09:30 Publisert: 06.06.2013

Grønn byvekst

Forskningen som skal definere Norge – Lekene som skal definere Oslo.

gronn-byvekst-forside.jpg

Miljøvernministeren har nylig varslet en vesentlig styrking av norsk byforskning, og samtidig slått fast at «byforskning er Norges viktigste framtidsforskning». 

Denne konferansen – hvor Bård Vegar Solhjell er en av hovedinnlederne – vil drøfte helt sentrale bytemaer som

  • nullutslippsbyen
  • fortetting
  • internasjonale megatrender

Vi tar også opp spørsmålet om et vinter-OL i 2022 vil gjøre Oslo til en grønnere by. Hva kan Oslo lære av andre arrangører, og hvilke regionale virkninger kan et Oslo-OL få?

I tillegg til plenumsforedrag vil det blant annet bli paneldebatt, politisk debatt, guidet tur med eksempler fra nullutslippsarbeidet i Oslo, samt mottakelse i Oslo Rådhus. Se vedlagte program.

Early bird: Melder du deg på innen 22. april er prisen kun 1500 kr (fra 23. april er prisen 2500 kr).

Følg med på konferansens nettsted for oppdateringer!

Konferansen arrangeres av CIENS og Oslo kommune i samarbeid med Universitetet i Oslo, med støtte fra Miljøverndepartementet og Forskningsrådet.

Konferansen er en del av CIENS-Uka 2013.

undefined