Tid: 18.10.2013 kl 08:00 Publisert: 18.10.2013

FNs klimapanels femte hovedrapport

Hva er nytt og hva er de viktigste konklusjonene?

Den første delrapporten av FNs klimapanels femte hovedrapport ble lansert den 27. september 2013. Denne rapporten oppsummerer vår forståelse av klimaforskningen og hvordan menneskelig aktivitet påvirker klimaet på jorden. Den vil være med å danne grunnlaget for de internasjonale klimaforhandlingene så vel som nasjonal klimapolitikk. Derfor er det viktig at beslutningstakere kjenner innholdet og er klar over politikkrelevansen.

Vi inviterer deg til å møte tre av de norske forfatterne som har hatt fremtredende roller i utformingen av rapporten.

  • Cecilie Mauritzen, direktør
  • Gunnar Myhre, senior forsker
  • Jan Fuglestvedt, forskningsdirektør

Samtale med publikum

Ordstyrer: Christian Bjørnæs, senior kommunikasjonsrådgiver ved CICERO

Lett frokostservering fra kl. 07:45.

Les programmet her.

Velkommen CIENS og Klimaforum