Tid: 30.05.2013 kl 08:30 Publisert: 30.05.2013

EUTROPIA - avslutnignskonferanse

Miljøproblemene i Vansjø har kostet flere hundre millioner kroner å bekjempe. Hvilke resultater har dette gitt? EUTROPIA-prosjektet presenterer overraskende resultater på avslutningen i slutten av mai.

eutropia-konf.jpg

EUTROPIA-prosjektet har studert miljøforandringene og avbøtende tiltak i nedbøsfeltet i forhold til EU's vannrammeverkdirektiv. Prosjektet avsluttes i disse dager, og har spennende resultater som blir presentert på en avslutningskonferanse 30. - 31. mai 2013 i nye CIENS Toppsenter.

Sentrale temaer på konferansen vil være:

  • Utvikling av prøvetaking og laboratoriemetoder for fosfor fraksjoner
  • Innsjøprosesser: påvirkning av landbruk og hydrologi på transport av næringsstoffer til vassdraget
  • Modellering av nedbørsfelt og innsjøprosesser
  • Analyse av usikkerhet i estimater av kostnadseffektiviteten av tiltak
  • Samfunnets respons

Les mer om resultatene fra forskningsprosjektet, konferansen og om påmelding til den her på prosjektets egen nettside.