Tid: 27.11.2019 kl 08:30 Publisert: 14.11.2019

Bynatur Atlas for Oslo

Hva er byens natur? Hvor er naturen i byen? Hva gjør den for innbyggerne? Velkommen til Bynatur Atlas for Oslo der innbyggere kan se bylandskapet fra ulike verdiperspektiver, ved hjelp av et digital kartverktøy. NINA-forskere presenterer en testversjon av Bynatur-atlaset. Deltagere får muligheten til å kommentere og være med på idé-dugnad om funksjonalitet og anvendelser. Frokostseminaret er organisert av forskningsprosjektet URBAN EEA.

ciensfrokost-271119.jpg

Tid og sted: Onsdag 27. november 8:30-10:30, Forskningsparken, møterom Faros, 5. etg. Bygg H, frokost fra 8:15.

Program

08:30 - 09:00     Bynatur Atlas for Oslo, testversjon David N. Barton (NINA)

09:00 - 09:30     Gruppediskusjoner - Innspill fra deltakere til atlas (NINA)

09:30 - 10:00     Using Google Earth Engine for municipal nature management            Zander Venter and Megan Nowell (NINA)

10:00 - 10:30     Sammendrag

Seminaret er også publisert på våre Facebooksider og vil bli strømmet via CIENS sine Facebooksider

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)

CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn er offisiell samarbeidspartner av Miljøhovedstaden.