Tid: 27.02.2019 kl 08:30 Publisert: 01.02.2019

Byene som løsning på klimakrisen

– Sikrer byenes mål, strategier, planer og avtaleverk at de gjør nok?

ciens-sem270219.jpg

CIENS-frokost 27. februar 2019 klokken 08.30-10.00, CIENS' toppsenter, Forskningsparken

Byene har lenge blitt utpekt som løsningen på klimakrisen, men sikrer byenes mål, strategier, planer og avtaleverk at de gjør nok? Byene er i tillegg avhengige av at også omegnskommuner og statlige aktører drar utviklingen i en klimavennlig retning. Har vi gjennom regionale planer og byvekstavtalene gode nok instrument som sikrer dette?  

Program

08.30 Velkommen!

08.35 Nullvekstmålet. Ambisiøst nok – for by og omland? Anders Tønnesen, TØI

08.50 Ulike klimamål i ulike nordiske byer – hva innebærer dette? Hege Hofstad, NIBR, OsloMet

09.00 Hvordan bruker byene planer og strategier for å få det til? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

09.10 Byvekstavtaler som klimapolitiske virkemidler, Hege Westskog, CICERO

09.20 Pakkepolitikk — effektivt for å nå klimamål? Anders Tønnesen, TØI

09.30 Kommentar fra Elisabeth Dahle, Utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

09.45 – 10.00 Diskusjon

Påmelding her på grunn frokostservering.

 Oppdatert 05.02.2019