Tid: 13.09.2013 kl 08:30 Publisert: 13.09.2013

Attraktive og klimavennlige byer?

Aud Tennøy fra TØI stiller spørsmål om en klimavennlig areal- og transportutvikling også kan bidra til mer attraktive byer, eller om disse to målene er i konflikt med hverandre. Planlegger Ebba Friis Eriksen fra Akershus fylkeskommune kommenterer.

CIENS vil i tiden som kommer sette fokus på bærekraftig urban utvikling.

I dette første frokostseminaret etter sommeren stiller Aud Tennøy fra TØI spørsmål om en klimavennlig areal- og transportutvikling også kan bidra til mer attraktive byer, eller om disse to målene er i konflikt med hverandre. 

Planlegger Ebba Friis Eriksen fra Akershus fylkeskommune kommenterer. 

CIENS Toppsenter (Faros) fredag 13. september, kl 08:30- 09:45. Vi serverer lett frokost fra kl 08:15.

Påmelding her (av hensyn til frokostservering).

Last ned invitasjonen her.

Vel møtt!