Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2019

Byene som løsning på klimakrisen Tid: 27.02.2019 kl 08:30

– Sikrer byenes mål, strategier, planer og avtaleverk at de gjør nok?

Går verden til helvete? Tid: 13.02.2019 kl 18:00

– klimaendringer og løsninger på verdensproblemer innen helse og miljø på 180 minutter.

Luftforurensning i Kina og Øst-Asia: Helse, Samfunn og Politikk Tid: 31.01.2019 kl 08:15

Det er bare 6-7 år siden at det kinesiske ordet for «smog» erstattet «tåke» i den dagligdagse tale om stadig tilbakevendende grå himmel over Beijing og andre store byer. Mye er skjedd siden, både når det gjelder kinesiske myndigheters politikk for å løse problemet og i samfunnets forståelse av hva luftforurensning gjør med helse og klima.

Idemyldringsworkshop: MILJØFORSK og KLIMAFORSK Tid: 28.01.2019 kl 08:30

CIENS arrangerte 15/1 et internt seminar for å informere om viktige endringer i Forskningsrådets søknadsprosess, samt sentrale føringer i de to KLIMAFORSK utlysningene og MILJØFORSK utlysningen.

Forskningsrådets april-utlysninger med fokus på MILJØFORSK og KLIMAFORSK - Informasjonsseminar Tid: 15.01.2019 kl 08:00

CIENS arranger et informasjonsseminar med idemyldring tirsdag den 15. januar kl 08:30 – 10:00 i Hagen 2-3 for å stimulere til flere, bedre og mer CIENS-pregede søknader enn noen gang.