Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2019

Kan klimautfordringene løses med hva vi spiser? Tid: 05.12.2019 kl 18:30

Oslo innfører kjøttfrie skolemåltider og byrådet vil halvere kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner. Hva med dine kjøttmåltider, må de også kuttes? Hvis Oslos innbyggere endrer til en mer klimavennlig diett, hva vil det bety for byens utslipp? Matsvinn står for åtte prosent av de globale klimagassutslippene og å redusere matsvinn er et viktig klimatiltak du selv kan gjøre. Men hvem har egentlig ansvaret når vi skal spise mer klimavennlig og redusere matsvinnet? Og hva skal til for å endre folks matvaner? Har våre middagsvaner en smitteeffekt på andre personlige klimavalg?

Bynatur Atlas for Oslo Tid: 27.11.2019 kl 08:30

Hva er byens natur? Hvor er naturen i byen? Hva gjør den for innbyggerne? Velkommen til Bynatur Atlas for Oslo der innbyggere kan se bylandskapet fra ulike verdiperspektiver, ved hjelp av et digital kartverktøy. NINA-forskere presenterer en testversjon av Bynatur-atlaset. Deltagere får muligheten til å kommentere og være med på idé-dugnad om funksjonalitet og anvendelser. Frokostseminaret er organisert av forskningsprosjektet URBAN EEA.

Miljødebattene - Styrtregn i Oslo - hvordan holder vi føttene tørre? Tid: 30.10.2019 kl 18:00

Været blir våtere og villere, og byen blir tettere. Hva betyr det for vannet i byen og for oss? Kan vi akseptere at kjelleren av og til oversvømmes og det hender at det er badeforbud på Sørenga om sommeren? Hvordan må en gate, en skolegård eller din hage se ut for å ta opp mest mulig vann? Hvor mye er samfunnet villig til å betale for overvannshåndtering og kan et overvannsgebyr hjelpe? Klimaendringene banker på døra og vi må tilpasse oss! Bli med på diskusjonen.

Klima og naturmangfold - motsetninger eller vinn-vinn? Tid: 30.10.2019 kl 08:30

Hvordan bruker vi landområdene våre i Norge, og hvordan prioriteres det mellom infrastruktur til transport, matjord, energiproduksjon og bevaring av naturmangfold? Dette er spørsmål vi skal se på den 30. oktober.

Løsningspils - 9 forskere, 9 løsninger Tid: 26.09.2019 kl 19:30

Hvilke løsninger på ulike samfunnsutfordringer kan forskningen by på? CIENS-forskerne stiller uten begrensninger når de skal kort presentere 9 innsiktsfulle, originale, og oppsiktsvekkende løsninger på noen av de store miljø- og klimautfordringene vi har i norske byer i dag.

Norske utslipp – hvor kommer de egentlig fra? Tid: 25.09.2019 kl 08:15

Norge, sammen alle land i verden, med unntak av USA, har signert Paris-avtalen. Denne ber alle parter om å jobbe for å oppnå målet om å begrense klimagassutslippene våre, utslipp som fører til global oppvarming. Men hvordan har Norge gjort det så langt? På dette seminaret vil vi diskutere Norges utslipp i forskjellige sektorer og se på noen av suksessområdene og utfordringene fremover.

Miljødebattene - Er det plass til bilen i Oslo? Tid: 18.09.2019 kl 18:30

Oslo skal bli mer klimavennlig. Bompenger som virkemiddel for å redusere biltrafikken, øke tilgangen til kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende er hete poteter foran valget i september. Skal vi nå klimamålene, må utslipp fra veitrafikk være null i 2050. Men folk må fremdeles komme seg rundt i byen. Hva blir bilens plass i byen etter valget? Hva sier forskerne og hva mener byens innbyggere?

Lokal klimatilpassning - hvordan gjør vi det? Tid: 28.08.2019 kl 08:30

Hvordan har årets sommer vært i Norge, og hvordan blir fremtidens somre? Klimaendringene er et globalt fenomen, men vi merker dem på kroppen først og fremst der vi bor. Hvordan kan vi best mulig bygge og bo i en varmere og mer ekstrem verden? Forskere fra Meteorologisk institutt og Cicero gir deg noen av svarene på Ciens frokostseminar 28. august, kl 08.30.

Miljødebattene - Kampen om bytrærne Tid: 19.06.2019 kl 18:30

Oslofolk engasjerer seg for å bevare og for å fjerne bytrær. Hvor viktig er bytrærne? Burde vi ikke kunne ofre noen av dem for fremkommelighet, sol og utsikt? Eller har de så stor verdi for felleskapet at de bør bevares? Møt opp for å delta i diskusjonen

Launch of the report: Local quality – a strategy for transition to the low-emission society Tid: 22.05.2019 kl 18:00

Urban Future global conference side event festival at SALT, Langhuset, at Wedensday 22 May, 18.00 -19.30. Open to all. Food will be served.

Miljøgifter til hverdags - fra digitale dippedutter til isbjørn og hybelkaniner Tid: 22.05.2019 kl 08:30

• Hvor langt kan miljøgifter egentlig reise? • Hvor kommer de sjeldne jordartsmetallene i mobiltelefonen min fra? • Hvordan begrenser vi miljøgiftene i hverdagen vår?

Where does rainwater end up after the rain? Tid: 20.05.2019 kl 08:30

- CIENS breakfast seminar about new ways to handle stormwater

Miljødebattene - Syklister som "hater" bilister. Og motsatt Tid: 14.05.2019 kl 18:30

Hvordan skal bilister, syklister og fotgjengere dele veien i Oslo? Kom på vår andre miljødebatt 14. mai.

Er kulturminnene rustet for klimaendringer? Tid: 27.03.2019 kl 08:30

På CIENS frokostmøte den 27. mars presenterer Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forskning og oppdrag som belyser hvordan et varmere klima får store konsekvenser for kulturminner. Hvilke følger får klimaendringer for kulturminner i Arktis, på kysten og i byene – og hva må gjøres for å begrense skadene?

Miljødebattene: Er fortetting et effektivt klima og miljøtiltak? Tid: 26.03.2019 kl 18:30

Oslo trenger flere boliger og mindre trafikk. Da må vi bo tettere og i nærheten av kollektivknutepunkt. Men hvor tett er tett nok? Og hvor går grensen mellom vekst og grønt? Over hele Oslo danner folk lokale aksjonsgrupper mot utbyggings- og fortettingsplaner.

Byene som løsning på klimakrisen Tid: 27.02.2019 kl 08:30

– Sikrer byenes mål, strategier, planer og avtaleverk at de gjør nok?

Går verden til helvete? Tid: 13.02.2019 kl 18:00

– klimaendringer og løsninger på verdensproblemer innen helse og miljø på 180 minutter.

Luftforurensning i Kina og Øst-Asia: Helse, Samfunn og Politikk Tid: 31.01.2019 kl 08:15

Det er bare 6-7 år siden at det kinesiske ordet for «smog» erstattet «tåke» i den dagligdagse tale om stadig tilbakevendende grå himmel over Beijing og andre store byer. Mye er skjedd siden, både når det gjelder kinesiske myndigheters politikk for å løse problemet og i samfunnets forståelse av hva luftforurensning gjør med helse og klima.

Idemyldringsworkshop: MILJØFORSK og KLIMAFORSK Tid: 28.01.2019 kl 08:30

CIENS arrangerte 15/1 et internt seminar for å informere om viktige endringer i Forskningsrådets søknadsprosess, samt sentrale føringer i de to KLIMAFORSK utlysningene og MILJØFORSK utlysningen.

Forskningsrådets april-utlysninger med fokus på MILJØFORSK og KLIMAFORSK - Informasjonsseminar Tid: 15.01.2019 kl 08:00

CIENS arranger et informasjonsseminar med idemyldring tirsdag den 15. januar kl 08:30 – 10:00 i Hagen 2-3 for å stimulere til flere, bedre og mer CIENS-pregede søknader enn noen gang.