Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2018

Mercury in freshwaters – from forest to fish – in northern ecosystems Tid: 03.12.2018 kl 12:15

Climer project concerns climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecosystems and is a Norwegian Research Council project running from 2015 to 2018. This CIENS seminar is part of the final Climer workshop December 3rd-5th, 2018, at NIVA in Oslo.

Økosystemregnskap for Oslo Tid: 21.11.2018 kl 08:30

Regnskap for økosystemer har som mål å synliggjøre utviklingen i økosystemers areal, tilstand og økonomiske verdi i et samlet system. Dermed kan man lettere ta hensyn til økosystemers verdi i praktisk forvaltning og planlegging. FN utvikler nå veiledere for økosystemregnskap på nasjonalt nivå.

Er det mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°? Hvordan vil en slik verden se ut? Tid: 31.10.2018 kl 08:30

- Forskere ved CICERO Senter for klimaforskning debatterer

Restaurering av elver og marin natur i og rundt Oslo Tid: 26.09.2018 kl 08:30

I dette CIENS-frokostseminaret forteller tre forskere med ulik bakgrunn om restaurering og miljøvennlig, urban utvikling av elver og marine miljøer i og rundt Oslo. Med naturen som læremester, presenteres innovativ forskning og nye løsninger for en velfungerende fremtid for våre vannmiljøer.

Løsningspils - 9 forskere, 9 løsninger Tid: 25.09.2018 kl 19:30

Hvilke løsninger på ulike samfunnsutfordringer kan forskningen by på? CIENS-forskerne stiller uten begrensninger når de skal presentere innsiktsfulle, originale, og oppsiktsvekkende løsninger på noen av de store miljø- og klimautfordringene vi har i norske byer i dag.

Er du interessert i crowdsourcing og urban miljøforskning? Tid: 04.09.2018 kl 09:00

Crowdsourcing handler om å samle idéer, data og/eller tjenester fra en stor gruppe mennesker, særlig ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Høres det interessant ut? Bli med på iResponse-prosjektets siste workshop 4. september.

Nullgradspasseringer – Konsekvenser for vei og landbruk Tid: 23.05.2018 kl 08:30

Hvorfor er det viktig å ha oversikt over antall dager med temperaturer på null grader? Norsk klimaservicesenter har laget en karttjeneste som viser døgnlige maksimums- og minimumstemperaturer. NVE har analysert trender i antall dager med nullgradspasseringer på års- og årstidsbasis, i fortid og fremtid. På frokostseminaret får vi innblikk i hva dette betyr for infrastruktur og landbruk.

Overvåk luftkvaliteten selv – hvorfor og hvordan? Tid: 25.04.2018 kl 08:30

Luftforurensning er fortsatt en utfordring i mange norske byer. Det er skadelig for helsa, særlig for sårbare grupper, og ikke alltid like enkelt å beskytte seg mot. NILU er med i det europeiske prosjektet hackAIR, en åpen teknologiplattform for bedre luftkvalitet. Du kan bruke de ulike verktøyene fra prosjektet til å enkelt og rimelig måle svevestøvnivåene (både PM2,5 og PM10) i ditt nærmiljø. I tillegg kan du være med på å dele informasjon om luftforurensningen der du er med andre brukere i hele Europa.

VERDENS VANNDAG 2018 Tid: 22.03.2018 kl 09:00

Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres hvert år 22. mars. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Luftforurensing på reiser i by - Hva er beste reisealternativ? Tid: 28.02.2018 kl 08:30

Hvordan man ferdes i trafikken og hvilken reisemåte man velger kan være avgjørende for hva og hvor mye luftforurensning man blir eksponert for. Hva er det beste alternativet; sitte i egen bil, sykle eller gå eller reise kollektivt under bakken? Eller kanskje over bakken er bedre? På Transportøkonomisk institutt (TØI) har vi forsøkt å finne svar på hva man blir eksponert for av luftforurensning på reisene våre i byen.