Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2015

Samferdsel og (vann)miljø – dieselskandalen, rensedammer og bilpleie Tid: 02.12.2015 kl 08:30

I samfunnet er et fungerende transportsystem essensielt. Utslipp av klimagasser, partikler og støy kobles til bruk av bil, samtidig går en rekke miljøutfordringer under radaren.

Kunnskapssynteser – blir det forvaltningens førstevalg framover? Tid: 27.11.2015 kl 08:30

Verdens kunnskapsproduksjon øker kraftig, og med det kommer åpenbare utfordringer med å identifisere og sammenstille "hva forskningen sier" innen ulike fagområder. For spørsmål som har stor samfunnsrelevans eller høy kostnad eller der kunnskapen spriker vil det derfor ofte være av større nytte å få laget gode synteser av eksisterende forskning enn å finansiere ny.

Klima i Norge 2100 – Nye klima‐ og hydrologiske framskrivninger Tid: 04.11.2015 kl 08:30

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser den nye klimarapporten Klima i Norge 2100 som kom i høst. Hvilke andre funn har rapporten, og hvordan kan andre utnytte rapporten i sitt forskningsarbeid? CIENS frokostseminar onsdag 4. november, kl. 08.30 – 10.00, CIENS toppsenter (frokost serveres fra kl. 08.15).

Fra bærbare sensorer til nanopartikler: Luftforskning på grasrotnivå Tid: 30.09.2015 kl 08:30

Finn ut hvordan du som bor i Oslo selv kan bidra til luftforskning på lokalt nivå, og om hvordan de aller, aller minste partiklene du puster inn påvirker både deg og forskningsutviklingen.

I byen uten bilen Tid: 18.09.2015 kl 09:00

I forbindelse med europeisk mobilitetsuke inviterer Oslo kommune i samarbeid med Transportøkonomisk institutt til seminaret: I byen uten bilen

Forskningstorget 2015 i Oslo sentrum Tid: 18.09.2015 kl 09:00

Hva skjer med maten vår når klima endres? Vil verden produsere nok og riktig mat i framtiden? CIENS på Forskningstorget på Universitetsplassen, 18. og 19. september.

Flom i urbane strøk og tilpasning Tid: 10.06.2015 kl 08:30

De siste årene har vi sett økende flomutfordringer i byområder. Det er mange sammenfallende endringer som har ført til dette, som endret flommønster, flere intense nedbørsepisoder, nye og eksisterende bygg i flomutsatte områder, og kompakte byer med tette overflater. Hva er ulike aktørers rolle med å håndtere flom i urbane strøk? Hvordan skal ulike aktører tilpasse seg et endret flommønster i byene?

12th Urban Environment Symposium Tid: 01.06.2015 kl 08:30

The Urban Environment Symposium ble startet for over 30 år siden som et forum for forskning på urban forurensning. Siden har forumet utviklet seg til å inkludere alle aspekter av det urbane miljøet. Den 12te utgaven av symposiet i CIENS toppsenter på Oslos tak i starten av juni 2015 følger opp denne utviklingen og er bredt anlagt med temaer fra miljøforurensning til håndtering og klimaendringer.

Hva er en syklist? Tid: 13.05.2015 kl 08:30

Med våren kommer sykkelen fram – og debattene om syklistenes forhold. Men i dette seminaret konsentrerer vi oss om syklistene selv: Hvem er de? Hva slags kultur har de? Hva påvirker dem? Og sånn sett: hvordan kan det bli flere av dem? Å vite mer om syklistene er vesentlig for å tilrettelegge for dem.

Byens grønne utvikling på 15 minutter Tid: 25.04.2015 kl 15:15

Miniforedrag om byens grønne utvikling. Hva er best av hydrogen- og elbil? Hvordan lagrer vi solenergi? Og hvordan kan politikere som ønsker å bli gjenvalgt styre oss gjennom et grønt skifte? Dette og mye mer kan du lære mer om i disse miniforedragene.

Debatt: Oslo og det grønne skifte Tid: 25.04.2015 kl 14:00

Kan framtidens smarte byer bidra til å løse klimakrisen? UiO Energi inviterer til debatt mellom Ola Elvestuen (V) og Kjetil Lund (Ap) med innledning av Per Gunnar Røebyekspert og samfunnsgeograf, Universitetet i Oslo. Til slutt vil Vibeke Nenseth, Transportøkonomisk institutt, se med et skråblikk på Oslo kommunes djerve og dristige klima- og energistrategi.

Kompakt byutvikling: Hovinbyen – tett, grønn og bærekraftig? Tid: 15.04.2015 kl 08:30

Seminar om Oslos største byutviklingsområde.

Verdens vanndag 2015 Tid: 24.03.2015 kl 08:45

Årets Verdens vanndag, 22. mars, faller på en søndag. Det norske arrangementet er derfor flyttet til tirsdagen etter. FN har utpekt temaet "Vann og bærekraftig utvikling", og en "oppsummering" av de siste ti års vanndager som tema for Verdens vanndag 2015.

Naturrestaurering i pressområder – naturmangfold eller park? Tid: 18.03.2015 kl 08:30

Ettersom presset på arealer øker, står restaurering av naturverdier på agendaen. Dette er spesielt tydelig i byer der fortetting og utbygging fører til press på bynatur. Restaurering er et verktøy myndighetene kan bruke for produksjon av økosystemer og bevaring av naturmangfold i byer.

Ville dyr i urban natur – verdi for mennesker i storbyen? Tid: 26.02.2015 kl 08:30

Storbyene vokser og stadig flere mennesker bor i byer. Men naturen er likevel nær oss. I flere av Europas storbyer kommer rovdyrene tilbake, så også i Oslomarka. Hvilket forhold har moderne, urbane mennesker til de ville rovdyrene i og nær byene?

Hvordan kan Smarte Byer bli smarte for alle? Tid: 29.01.2015 kl 08:30

Smart Cities-begrepet har fått politisk gjennomslag, men hva vet man om effektene på de sosiale strukturene ved energieffektiv og bærekraftig byutvikling? Har fokuset vært for ensidige på innføring av informasjon- og telekommunikasjonsteknologi? Hvilke utilsiktede sosiale konsekvenser kan Smarte Byer gi?