Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2014

Latest findings on contaminants of emerging concern in Norway - and what we can learn from the past Tid: 03.12.2014 kl 08:30

Er produktene vi omgir oss med til daglig trygge? Når kjemikalier fjernes fra et forbrukerprodukt, er erstatningsstoffene da tryggere?

Presentasjon av IPCCs synteserapport Tid: 10.11.2014 kl 08:30

Hva betyr konklusjonene til FNs klimapanel for vårt samfunn og for en ny global avtale?

Hva er en effektiv klimapolitikk? Tid: 29.10.2014 kl 14:15

I foredraget Energirevolusjonen må bli en systemrevolusjon vil Jan Bråten, sjeføkonom i Statnett, diskutere hvordan den globale klima- og energipolitikken kan bli mer slagkraftig 29. oktober i CIENS toppsenter.

Luftforskning fra pol til pol Tid: 08.10.2014 kl 08:30

I dette frokostseminaret forteller Chris Lunder fra NILU – Norsk institutt for luftforskning om hvordan måling av partikler, klimagasser og miljøgifter i luft foregår ved klodens ytterpunkter.

Møt CIENS forskerne på Forskningstorget Tid: 19.09.2014 kl 09:00

Universitetsplassen i Oslo sentrum forvandles til et sydende torg av spennende aktiviteter for «forskere» i alle aldre 19. fredag og 20. lørdag september! Og CIENS instituttene er der.

Sustainable Cities across the South and the North Tid: 16.09.2014 kl 08:30

Coping with urbanisation and sustainability evidently differs globally. We question the phenomenon of International Urbanism and the possibility of translocal knowledge production.

Kompakt by = Attraktiv by? Tid: 28.08.2014 kl 08:00

CIENS inviterer til sin årlige bykonferanse torsdag 28. august 2014. I år tar vi utgangspunkt i at kompakt byutvikling er klimavennlig byutvikling. Vi vil diskutere ulike problemstillinger knyttet til den kompakte byen og hvordan disse kan løses.

Kunnskapsstatus om klima og transport Tid: 17.06.2014 kl 08:00

Forskningsprosjektet TEMPO har siden 2009 studert effekten av klimatiltak og konsekvensene av klimagassutslipp i samferdselssektoren. Målet har vært å frembringe kunnskap om hvilke virkemidler som er de mest effektive på veien mot et mer klimavennlig transportsystem. I juni avsluttes prosjektet med presentasjoner av forskernes viktigste funn.

Nedbør i Norge Tid: 22.05.2014 kl 08:30

Frokostseminar med forskere og statsmeteorolog fra Meteorologisk institutt om alle aspekter av nedbør i landet vårt.

Hvordan måle kvaliteten på blå-grønne arealer i bymiljøet? Tid: 18.03.2014 kl 08:30

Naturelementer som bekkedrag, skogteiger og parker kan gi viktige kvaliteter for naturopplevelse, biologisk mangfold og andre økosystemtjenester i byer. Men hvordan kan vi sikre at slike blå-grønne arealer bidrar til å oppfylle mål for miljø- og livskvalitet for innbyggerne? Å kunne måle mengde og kvalitet av blå-grønne arealer er en nødvendig forutsetning.

Climate change and water stress in India Tid: 17.03.2014 kl 12:15

Seminar med smakebiter fra norsk-indiske forskningsprosjekter arrangert av CIENS-prosjektet Extreme risks, Vulnerability and Community-based Adaptation in India. A pilot study (EVA).

Busser på bioetanol og utfasing av oljefyring - løsninger eller blindspor? Tid: 12.02.2014 kl 08:30

Konsekvensene ved bruk av bioetanol som drivstoff, og bruk av pellets eller bioolje som alternativer til oljefyring diskuteres av NILU-forskere i dette frokost seminaret.

Grønne lunger i byene: Hvordan forene forskning, forvaltning og folk flest? Tid: 06.02.2014 kl 14:00

Forskning for bærekraftig urban utvikling er en hovedsatsing for CIENS i tiden framover. CIENS inviterer derfor til en interndag med aktuelle innlegg fra spennende grupper som kan gi innspill til vår forskning.

Unges etablering på boligmarkedet – er stigen trukket opp? Tid: 30.01.2014 kl 08:30

Tiltak og ordninger for at unge lettere skal komme seg inn på et stadig vanskeligere boligmarked ble presentert av NIBR-forskere på det første av årets CIENS frokostmøter 30. januar. Husbanken har bestilt forskningsprosjektet, og Edle Holt, seniorrådgiver der, kommenterte resultatene. Presentasjonene finner du under.