Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2013

Nye miljøgifter i Norge: - leter vi på riktig sted og til riktig tid? Tid: 27.11.2013 kl 08:30

Samtidig som utslipp av tradisjonelle miljøgifter kommer under kontroll, tas stadig nye kjemikalier med egenskaper som miljøgifter i bruk, ikke minst i urbane strøk. Det tar ofte lang tid før uheldige miljøkonsekvenser oppdages.

Naturmangfold under press i storbyen Tid: 14.11.2013 kl 08:15

Truslene mot artsmangfoldet og verdifulle naturtyper i pressområder som Oslo, ble diskutert på Frokostseminaret til CIENS i går, 14. november.

Sensing your City Tid: 31.10.2013 kl 08:30

I dette frokostseminaret forteller Núria Castell fra NILU om CITI-SENSE – et spennende EU-prosjekt der innbyggerne engasjeres til å delta i kommunal miljøovervåkning ved bruk av sensorteknologi.

FNs klimapanels femte hovedrapport Tid: 18.10.2013 kl 08:00

Hva er nytt og hva er de viktigste konklusjonene?

Forskningstorget 2013 Tid: 20.09.2013 kl 09:00

Opplev smakebiter av forskningen ved CIENS-instituttene på Forskningstorget i Oslo sentrum fredag og lørdag denne uken.

Ecosystem services, biodiversity offsets and habitat banking Tid: 20.09.2013 kl 08:30

The workshop will discuss the potential for biodiversity offsetting and habitat banking in Norway, in light of ecosystem characteristics, development and conservation policy and current environmental mitigation and compensation practices in different sectors.

Lansering av Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Tid: 19.09.2013 kl 10:00

Mulighetene for å forene hensynene til både laks og kraftproduksjon er vist i den nye håndboka for miljødesign i regulerte vassdrag som er myntet på vassdragsforvaltere, energiselskaper og andre interessegrupper knyttet til vassdrag.

Attraktive og klimavennlige byer? Tid: 13.09.2013 kl 08:30

Aud Tennøy fra TØI stiller spørsmål om en klimavennlig areal- og transportutvikling også kan bidra til mer attraktive byer, eller om disse to målene er i konflikt med hverandre. Planlegger Ebba Friis Eriksen fra Akershus fylkeskommune kommenterer.

Kunnskap/syntesesenter på miljøområdet Tid: 29.08.2013 kl 10:00

Mengden forskning på miljøområdet øker. Kunnskapsoppsummeringer er viktig for at kunnskapen skal kunne tas i bruk. Målet med seminaret er å få inspirasjon og diskutere om tiden er inne til å etablere et kunnskapssenter/ syntesesenter på miljøområdet og hvordan det bør organiseres.

Grønn byvekst Tid: 06.06.2013 kl 09:30

Forskningen som skal definere Norge – Lekene som skal definere Oslo.

Rekefest på taket: Alle i CIENS - velkommen! Tid: 05.06.2013 kl 17:00

Outpaced by climate change — new climate action? Tid: 05.06.2013 kl 10:00

Løper klimaendringene fra oss mens vi prøver å nå gårsdagens klimamål?

Framtidens miljøforskning — hva kreves? Tid: 04.06.2013 kl 10:00

Tør oljelandet ta miljøforskningen på alvor?

Forskning til frokost under CIENS-uka Tid: 04.06.2013 kl 08:30

Start dagen med en god frokost mens du blir oppdatert på nytt fra miljø- og klimaforskningen under CIENS-uka 3.-7. juni i nye CIENS toppsenter.

Fjorden - Osloregionens blå juvel Tid: 03.06.2013 kl 14:00

Hvor blå blir Oslofjorden i mega-Oslo?

Tid for nytenkning! CIENS-uka 3.-7. juni Tid: 03.06.2013 kl 10:00

CIENS markerer økt satsing og vårt nye Toppsenter med en uke full av kunnskap og diskusjon om samfunn, miljø og klima. Velkommen til fem dager med frokostseminarer, konferanser og paneldebatter med forskere, statsråder, ledere fra CIENS-instituttene og andre viktige samfunnsaktører.

Kunsten å overbevise Tid: 03.06.2013 kl 10:00

Formidlingsworkshop med Kjell Terje Ringdal.

EUTROPIA - avslutnignskonferanse Tid: 30.05.2013 kl 08:30

Miljøproblemene i Vansjø har kostet flere hundre millioner kroner å bekjempe. Hvilke resultater har dette gitt? EUTROPIA-prosjektet presenterer overraskende resultater på avslutningen i slutten av mai.

CIENS-prosjektet TEMPO inviterer til seminar om ladbare biler Tid: 13.05.2013 kl 09:00

Dr. Tom Turrentine, leder for Plug-In Hybrid & Electric Vehicle Research Center at the University of California, Davis, innleder. Norske og skandinaviske eksperter redegjør for erfaringer og forskningsresultater i vår del av verden.

Environmental Disparities and Inequalities in Developing Countries Tid: 23.04.2013 kl 17:15

Research shows extreme disparities in environmental conditions in the developing countries in comparison to wealthier nations. Is enough attention given to these disparities?

Kampen om vannet - samarbeid eller konflikt Tid: 19.03.2013 kl 08:30