Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2010

Foredrag fra workshop om vann og vannressurser Tid: 09.12.2010 kl 09:00

Vann og vannressurser er fellesnevner for en stor del av miljøforskningen på Universitetet i Oslo og i CIENS.

Jakten på polarstormen Tid: 01.09.2010 kl 10:30

Forskere går nye veier i forskningsformidling. Øyvind Sætra og Ivan Føre viser multimediashowet Jakten på polarstormen onsdag 1. september 2010 kl. 10.30 i Forum, CIENS.

Forvaltning av vannressurser Tid: 08.06.2010 kl 08:00

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) , Riksantikvaren, Norges geologiskes undersøkelse (NGU) og Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) organiserer 8. - 9. juni 2010 det internasjonale seminaret "Cultural Heritage and Water Management" i Bergen.

Lyntog i Norge? Tid: 18.05.2010 kl 09:00

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede høyhastighetstog i Norge. Forskningsprosjektet TEMPO om transport og miljø inviterer nasjonale og internasjonale eksperter for å diskutere temaet.

Hva skjedde egentlig i klimaforhandlingene i København? Tid: 09.03.2010 kl 10:00

Hvorfor klarte ikke partene å bli enige om en ny, forpliktende avtale? Hva vil skje framover? Hva er framtiden til de internasjonale klimaforhandlingene?

Tverrfaglighet i miljøforskningen - mellom natur- og samfunnsvitenskap Tid: 01.03.2010 kl 09:00

Velkommen til workshop - "Tverrfaglighet i miljøforskningen - mellom natur- og samfunnsvitenskap" mandag 1. mars 2010, 0900-1500 i CIENS-FORUM, Gaustadalléen 21.