Publisert: 11.12.2014

Arrangementer

Nasjonal ramme kullseilte, hvor blåser vindkraften nå? Tid: 22.04.2020 kl 08:30

Det finnes ingen overordnet arealplan for vindkraft på land etter at regjeringen skrinla Nasjonal ramme for vindkraft, og konsesjonsgiver NVE/OED behandler for tiden ingen nye søknader. Økte EU krav om fornybar energi, behov for alternative arbeidsplasser og inntekter hvis oljesektoren nedskaleres, nå aktualisert som følge av koronakrisen og russisk-saudiarabisk oljepriskrig, samt økt inntjening i sektoren vil likevel kunne presse fram nye utbygginger. Hvordan bør sektoren organiseres og hvor bør anleggene ligge?